Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/dasinst/public_html/_das.ro/system/class.db.php on line 83
DAS

Termeni si conditii


TERMENII SI CONDITIILE DE UTILIZARE A SITE-ULUI

Limitarea raspunderii administratorului site-ului www.das.ro

Acest site web are ca scop facilitarea accesului clientilor DAS la informatiile referitoare la serviciile oferite si la termenii lor de utilizare. Scopul nostru este de a asigura date complete si actualizate pe site-ul web. Informatiile prezentate pe site nu reprezinta sfaturi, recomandari juridice, consiliere in domeniul investitiilor sau in oricare alt domeniu. Informatia care se regaseste pe acest site este prezentata numai in scop informativ. In cazul in care aveti nevoie de astfel de sfaturi si recomandari, va incurajam sa apelati la un specialist competent din domeniul respectiv.

In mod expres, utilizatorii site-ului sunt de acord sa exonereze de raspundere DAS pentru orice actiune judiciara sau extrajudiciara, care provine ca urmare a utilizarii incorecte sau frauduloase a site-ului.

Pentru cazuri de forta majora, DAS si/sau operatorii, directorii, angajatii si reprezentantii sai, este/sunt exonerate/i total de orice raspundere. Cazurile de forta majora includ, dar nu se limiteaza la, erori de functionare ale echipamentului tehnic al DAS, lipsa functionarii conexiunii la internet, lipsa functionarii conexiunilor de telefon, virusii informatici, accesul neautorizat in sistemele site-ului, erorile de operare, etc.

Utilizatorii sunt de acord sa protejeze si sa asigure DAS si/sau pe operatorii, directorii, angajatii si reprezentantii sai de/si impotriva oricaror cereri, pretentii, actiuni, impuneri, pierderi, daune, costuri (incluzand, fara nici un fel de limitare, onorariile avocatilor), cheltuieli, judecati, decizii, amenzi, regularizari sau alte obligatii rezultate sau relationate cu orice alta actiune a utilizatorilor in legatura cu utilizarea site-ului www.das.ro sau a serviciilor oferite prin intermediul acestuia.

DAS isi rezerva dreptul de a elimina in orice moment orice conexiune sau program afiliat. DAS nu garanteaza un acces neintrerupt sau lipsit de probleme la acest site web.

Orice link-uri catre alte site-uri sunt oferite numai in scopul unei accesibilitati sporite a informatiilor, iar DAS nu isi asuma nici o responsabilitate sau raspundere pentru continutul acestor site-uri, pentru produsele sau serviciile promovate sau comercializate prin intermediul acestor site-uri.

Protectia datelor cu caracter personal

DAS este inregistrata in calitate de operator pentru prelucrarea de date cu caracter personal in> Registrul de evidenta ANSPDCP al prelucrarilor de date sub numarul 17204 , conform Legii nr. 677/2001.

DAS prelucreaza date cu caracter personal ale persoanelor fizice conform prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

DAS respecta drepturile pe care Legea nr. 677/2001 le confera persoanei fizice vizate, respectiv:

 • (I) dreptul de informare: dreptul de a fi informat cu privire la identitatea operatorului, scopul in care se face prelucrarea datelor, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenta drepturilor prevazute de lege pentru persoana vizata si conditiile in care pot fi exercitate;

 • (II) dreptul de acces la datele cu caracter personal: dreptul de a obtine la cerere si in mod gratuit, o data pe an, confirmarea faptului ca datele mele cu caracter personal sunt sau nu prelucrate de catre DAS.

 • (III) dreptul de interventie: dreptul de a obtine, la cerere si in mod gratuit, rectificarea, actualizarea, blocarea, stergerea sau transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte.

 • (IV) dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale: dreptul de a cere si de a obtine retragerea, anularea sau reevaluarea oricarei decizii care produce efecte juridice in privinta persoanei vizate, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii sale, precum competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul ori alte asemenea aspecte.

 • (V) dreptul de a se adresa justitiei: dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau justitiei, pentru apararea oricaror drepturi garantate de Legea nr. 677/2001, care au fost incalcate.
Drepturile de acces, interventie si de opozitie vor putea fi exercitate de catre persoana fizica vizata adresand o cerere scrisa, datata si semnata catre DAS, in care se vor mentiona datele personale (inclusiv un numar de telefon) si datele asupra carora se solicita accesul, interventia, motivul justificat si modul de acces, interventie sau datele asupra carora se solicita opozitia si motivul intemeiat si legitim legat de situatia particulara a persoanei. Oricarei cereri i se va atasa o copie, lizibila a actului de identitate al solicitantului.

DAS va prelucra datele personale cu urmatoarele scopuri:

 • (I) furnizarea de servicii si produse;

 • (II) colectarea de la debitori/recuperare creante,

 • (III) combaterea spalarii banilor,

 • (IV) raportarea ceruta de lege,

 • (V) cercetare statistica, si

 • (VI) marketing si publicitate.
Persoanele vizate sunt:

 • (I) clienti / potentiali clienti ai DAS,

 • (II) debitori,

 • (III) membrii familiei clientilor/potentialilor clienti / debitori,

 • (IV) garanti ai clientilor/ debitorilor precum si

 • (V) persoanele de contact desemnate de catre clienti / potentiali clienti / debitori ai DAS.


Datele personale prelucrate pot fi dezvaluite urmatorilor destinatari:

 • (I) persoanei vizate

 • (II) reprezentantilor legali ai persoanei vizate

 • (III) operatorilor de date

 • (IV) partenerilor contractuali ai DAS;

 • (V) autoritatilor publice (precum Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorului, Inspectoratelor Teritoriale de Forta de Munca, ANAF, organelor de urmarire penala sau instantelor judecatoresti)

 • (VI) agentiilor de colectare /recuperare debitori;

 • (VII) societatilor de asigurare;

 • (VIII) cedentilor creantelor Creditorului impotriva clientilor / debitorilor sai.


DAS asigura confidentialitatea datelor cu caracter personal prelucrate in conformitate cu acordul exprimat de persoana fizica vizata si conform prevederilor legale. Accesul la informatiile tratate drept confidentiale va fi limitat la acele persoane, care prin natura activitatii desfasurate, este necesar sa ia cunostinta de aceste informatii in scopul ducerii la indeplinire a scopului, raporturilor juridice nascute in relatie cu DAS. Aceste persoane sunt tinute sa respecte caracterul confidential al acestor informatii, asumandu-si la randul lor obligatia de a asigura si pastra confidentialitatea acestor date si informatii si de a le prelucra in conformitate cu cerintele legale.

Legea aplicabila. Litigii

Drepturile si obligatiile utilizatorilor site-ului prevazute de Termeni si conditii, precum si toate efectele juridice pe care le produc Termenii si conditiile vor fi interpretate si guvernate in conformitate cu legea romana in vigoare. Orice litigiu nascut din sau in legatura cu Termenii si conditiile va fi solutionat pe cale amiabila de catre parti. In caz de imposibilitate de a ajunge la un acord, litigiul vor fi solutionat de catre instanta judecatoreasca romana competenta.

Convocator

Convocator

Acreditari

Acreditari DAS

Proiecte recente

Proiecte noi

Timbru Verde

Lista de preturi timbru verde

Noutati

DAS Quality System Management

DAS sustine cercetarea stiintifica

Proiectul "Structuri adaptabile din elemente kinetice" prezentat la cea de-a 19-a editie a Intalnirii Academico-Culturale a studentilor la inginerie, ce a avut loc la Istambul, Turcia, in perioada 4-11 mai 2013.